ข้อมูลอำเภอดอกคำใต้
 

อำเภอดอกคำใต้ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยาและ อยู่ใกล้กับตัวเมืองพะเยามากที่สุด อยู่ห่างตัวเมืองเพียง 18 กิโลเมตร ดอกคำใต้เป็นที่รู้จักกันในนามแม่หญิงงามดอกคำใต้ ซึ่งผู้หญิงในอำเภอดอกคำใต้นั้นมีความงดงามทั้งหน้าตาและกิริยา สมกับเป็นหญิงงามแห่งเมืองเหนือ

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอดอกคำใต้ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าแดด (จังหวัดเชียงราย)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอง (จังหวัดแพร่) และอำเภองาว (จังหวัดลำปาง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอภูกามยาว

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอดอกคำใต้แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 ตำบล 124 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตำบลดอกคำใต้
2. ตำบลดอนศรีชุม
3. ตำบลบ้านถ้ำ
4. ตำบลบ้านปิน
5. ตำบลห้วยลาน
6. ตำบลสันโค้ง
7. ตำบลป่าซาง

 
 

ประชากร / ความหนาแน่น / รายได้

   

จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 74,879 คน
จำนวนประชากรชาย รวม 36,663 คน
จำนวนประชากรหญิง รวม 38,216 คน

ความหนาแน่นของประชากร 91 คน/ตร.กม

 

 
  แผนที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 
 
 
   
Google  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

www.dokkhamtai.phayao.police.go.th : เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้

Webmaster : [email protected]

Tel. 0-5449-1444, 0-5449-2012-5, 0-5449-1511, 0-5449-1191